agsdi-message

Fly

agsdi-sleep

Hotel

agsdi-sign

Taxi

agsdi-keys

Billeje

agsdi-shop

Shop

agsdi-chat

Blog

agsdi-world-heart

Support

Vilkår & Betingelser

Juridisk ansvarsfraskrivelse
Ansvar for indholdet Indholdet på hjemmesiden er udvalgt og udarbejdet med allerstørste omhu. Dog kan vi ikke garantere for sidens indholds nøjagtighed, fuldstændighed eller aktualitet. Ifølge lovpligtig bestemmelse er vi selv ansvarlige for vores eget indhold på websiderne. I denne forbindelse skal det nævnes, at vi dog ikke er forpligtede til at fremvise evt. skjult information fra tredje part, ej heller til at undersøge omstændigheder, som peger i retning af ulovlig aktivitet.
Ansvar for links
Ansvaret for indholdet af eksterne links (til websteder tilhørende tredje part) ligger udelukkende hos de operatører, som står bag de linkede sider. Ingen lovovertrædelser har været os bekendt på det tidspunkt, hvor links bliver lagt op.

Hvis vi bliver bekendt med nogen former for lovmæssig krænkelse, fjernes det respektive link øjeblikkeligt.

Copyright
Vores hjemmeside og dens indhold er underlagt den danske ophavsretslov. Undtagen ved tydelig tilladelse gennem lov er enhver form for brug, reproduktion og bearbejdning af indholdet på vores hjemmeside underlagt copyright-beskyttelsen og kræver forudgående samtykke fra ejeren af rettighederne.

Individuel reproduktion af sidens indhold er kun tilladt til privat brug og må således ikke bruges til indtjening hverken direkte eller indirekte. Uberettiget brug af copyright-beskyttet arbejde er strafbart.

Younero Travel forbeholder sig retten til ikke at være ansvarlig for hverken aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af informationerne.

Erstatningskrav rettet mod Younero Travel, som refererer til skade af materiel og immateriel karakter, forårsaget af brug af den præsenterede information eller brug af ukorrekt eller ufuldstændig information, ekskluderes, medmindre der ikke er tale om en påviselig fejl af forsætlig eller groft uagtsom karakter af Younero Travel.

Alle tilbud er ikke-bindende og uden forpligtelse. Younero Travel forbeholder sig retten til at ændre dele af siderne eller hele tilbudet uden særlige bekendtgørelser herom samt at ændre, slette eller ophæve offentliggørelser midlertidigt eller permanent.